หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ICMSIT 2019 : วจก.สวนสุนันทา จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6
       วันที่ 14 มิถุนายน 2562  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2019-06-27 13:47:12
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562
      วันที่ 12 มิถุนายน 2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดสอบสัมภาษ ...
2019-06-27 13:46:15
คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิช ...
2018-10-24 13:34:41
ข่าวย้อนหลัง